Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


Pogorzela, dnia 30.07.2013r.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Burmistrz Pogorzeli działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) ogłasza, że w dniu 29 lipca 2013r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (nr OŚ.6220.06.03.2013) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowego zbiornika zamkniętego na gnojowicę o pojemności 3000 m3 oraz typowego silosu paszowego o wymiarach max. 40m x 60 m stanowiącego zaplecze paszowe dla planowanej hodowli w Głuchowie Gm. Pogorzela (dz. nr 34/3, 34/4 obr. Głuchów)”
Inwestor: Pan Mateusz Seraszek, Głuchów 41, 63 – 860 Pogorzela

Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, w biurze nr 6, w godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-08-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional