Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA


Pogorzela, dnia 27.06.2013r.

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 69 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.06.2013r. wydał Postanowienia nr OŚ.6220.03.04.2013 w którym zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejących budynków stodoły, wiaty na sprzęt rolniczy, obory na oborę wolnostanowiskową dla bydła mlecznego i opasowego o obsadzie 96,00 DJP, z płytą gnojową o powierzchni składowania zwiększoną do 595 m2 wraz ze zbiornikami na gnojówkę i wody gnojowe o pojemności czynnej do 510 m3., na działkach nr ewid. 236, 274 i 275 obręb Kromolice, Gm. Pogorzela.
INWESTOR: Państwo Karolina i Kamil Wawrów, Kromolice 31, 63 – 860 Pogorzela

Na niniejsze Postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Z treścią Postanowienia zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, w biurze nr 6, w godzinach pracy urzędu.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional