Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWIKSOWYCH UWARUNKOWANIACH

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWIKSOWYCH UWARUNKOWANIACH


Pogorzela, dnia 24.06.2013r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWIKSOWYCH UWARUNKOWANIACH

Burmistrz Pogorzeli działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) ogłasza, że w dniu 24 czerwca 2013r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ( nr OŚ.6220.04.05.2013) dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu samochodowego o nowy budynek warsztatowy wraz z myjnią samochodową w m. Pogorzela, ul. Gostyńska 31a, gm. Pogorzela (działka 57/2)”

Inwestor: Mechanika Pojazdowa „PATOM” S.C. Paweł Adamek, Tomasz Piniewski, ul. Gostyńska 31a, 63 – 860 Pogorzela

Decyzja i dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, w biurze nr 6, w godzinach pracy Urzędu.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional