Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Pogorzela, dnia 10.06.2013r.

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art.63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, w dniu 10.06.2013r. wydał Postanowienie Nr OŚ.6220.02.03.2013 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni komorowej oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na chlewnię na terenie działki nr ewid. 96, obręb Kaczagórka, gmina Pogorzela.
Inwestor: Pan Maciej Łagoda, zam. Kaczagórka 4, 63 – 860 Pogorzela
Na niniejsze Postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Z treścią Postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, biuro nr 6 w godzinach pracy urzędu.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional