Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Pogorzela, dnia 07.06.2013r.

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art.63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, w dniu 07.06.2013r. wydał Postanowienie Nr OŚ.6220.04.04.2013 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie warsztatu samochodowego o nowy budynek warsztatowy wraz z myjnią samochodową w m. Pogorzela, ul. Gostyńska 31a, gm. Pogorzela (działka 57/2)”Inwestor: Mechanika Pojazdowa „PATOM” S.C. Paweł Adamek, Tomasz Piniewski, ul. Gostyńska 31a, 63 – 860 Pogorzela.
Na niniejsze Postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Z treścią Postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, biuro nr 6 w godzinach pracy urzędu.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-06-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional