Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA ZAWIESZAJĄCEGO POSTĘPOWANIE

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA ZAWIESZAJĄCEGO POSTĘPOWANIE


OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA ZAWIESZAJĄCEGO POSTĘPOWANIE

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 oraz art. 98 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE I ADAPTACJI BUDYNKÓW DLA HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ DO 198,05 DJP I OBORY NA BYDŁO OPASOWE O OBSADZIE 32 DJP.”, na terenie działki nr 17/7 w m. Łukaszew, gm. Pogorzela, po rozpatrzeniu wniosku Państwa Krystyny i Mieczysława Seraszek z dnia 29 maja 2013r, w dniu 04 czerwca 2013r. Burmistrz Pogorzeli wydał Postanowienie Nr OŚ.6220.01.05.2013. którym zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie zostało wszczęte.
Burmistrz Pogorzeli uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony wnoszącej podanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, orzekł jak w sentencji.
Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane ( art. 98 § 2 k.p.a.). Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu.
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional