Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE


Pogorzela, dnia 11.04.2013 r.


OŚ.6220.12.07.11

OGŁOSZENIEDOTYCZY: postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Farmy Wiatrowej Pogorzela II” składającej się z osiemnastu elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , położonych na terenie gminy Pogorzela, powiat gostyński, województwo wielkopolskie w obrębach ewidencyjnych wsi: Gumienice, Głuchów, Ochla, Małgów, Wziąchów – Paradów na działkach o numerach geodezyjnych: Głuchów 167/3, 513, 424; Gumienice 148/2, 381, 384, 376,389,311; Ochla 19; Małgów 338,252,261; Wziąchów – Paradów 374/1, 159, 375, 167/7, 304/1.
INWESTOR: ALTUS 2 Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 kwietnia 2013r. zgodnie z 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie informuje, że w dniu 29 marca 2013r. inwestor przedłożył Raport oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, w biurze nr 6 w godzinach otwarcia urzędu strony postępowania mogą zapoznać się z treścią Raportu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional