Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Pogorzela, dnia 09.04.2013r.
OŚ.6220.01.02.2013
 
ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 73  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Burmistrz Pogorzeli
 
ZAWIADAMIA,
 
że na wniosek Inwestora Państwa Krystyny i Mieczysława Seraszek, zam. Małgów 5, 63 – 860 Pogorzela zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKÓW DLA HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ DO 198,05 DJP I OBORY NA BYDŁO OPASOWE O OBSADZIE 32 DJP.” Inwestycja projektowana jest na terenie działki nr 17/7 w m. Łukaszew, gm. Pogorzela
 
Jednocześnie informuję, że w dniu dzisiejszym  Burmistrz Pogorzeli wystąpił z wnioskiem  o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, w biurze nr 6 w godzinach otwarcia urzędu  strony postępowania mogą zapoznać się z Wnioskiem oraz treścią Raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2013-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional