Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/181/2009 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Uchwała Nr XXVII/181/2009 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Numer uchwały: 181
Numer sesji: 27
Rok: 2009

U C H W A Ł A NR XXVII/181/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
 
 
 
     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165
i art. 184   ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
 
 
§ 1.1Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 38.700,00 zł
         zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.    
      2Planowane dochody po zmianach wynoszą                                                12.583.542,00
         z tego:
         - dochody bieżące w kwocie          11.796.394,00 zł
         - dochody majątkowe w kwocie         787.148,00 zł
 
 
 § 2.1 Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 38.700,00 zł
          zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
       2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą                                  13.867.065,00                                                       
3. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują:
        1) wydatki bieżące w wysokości 11.300.347,00 zł                          
        2) wydatki majątkowe w wysokości 2.566.718,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
             do niniejszej uchwały.
     
 
 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.
 
 
 
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-03
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional