Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE o wydaniu Postanowienia nr OŚ.6220.15.5.09 z dnia 29.11.2012 r.

OGŁOSZENIE o wydaniu Postanowienia nr OŚ.6220.15.5.09 z dnia 29.11.2012 r.


Pogorzela, dnia 29.11.2012r.
OŚ.6220.17.5.09


OGŁOSZENIE o wydaniu Postanowienia nr OŚ.6220.15.5.09 z dnia 29.11.2012r.

( Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), stosuje się przepis art. 49 Kpa.)

Burmistrz Pogorzeli zawiadamia, że w dniu 29.11.2012r. wydał Postanowienie nr OŚ.6220.15.5.09 , którym podjął zawieszone Postanowieniem nr OŚ.7624-13/5/09 z dnia 03 listopada 2010r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Farmy Wiatrowej Pogorzela” składającej się z dwudziestu dziewięciu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: w obrębie Bułaków nr 190, 211, w obrębie Małgów nr 78, w obrębie Wziąchów – Paradów nr 378, 289, 320/1, 355, 319/1, w obrębie Kromolice nr 488/2, 489/4, 481/2, 482/1, 63/6, 502/2, 112, 69/1, 65, 134, 190, 464/2, w obrębie Gumienice nr 46/3, 69, 60, 51/3, 142, 46/8, w obrębie Głuchów nr 308, 328,502,
W dniu 03.11.2010r. Burmistrz Pogorzeli Postanowieniem Nr OŚ.7624-13/5/09 z dnia 03.11.2010r. zawiesił postępowanie administracyjne przedmiotowej sprawy do czasu przedłożenia przez Inwestora uzupełnień do raportu.
W dniu 22 listopada 2012 r. Inwestor DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71 – 502 Szczecin. zwrócił się z pismem nr P/072/OS/DN/893/12 o podjęcie zawieszonego postępowania albowiem ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania tj. przedłożone zostały przez wnioskodawcę uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2012-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional