Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Ogłoszenie Burmistrza Pogorzeli

Ogłoszenie Burmistrza Pogorzeli


OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI
O WYDANIU POSTANOWIENIA
NR OŚ.6220.03.04.2012 z dnia 10.10.2012r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że dnia 10 października 2012r. zostało wydane Postanowienie nr OŚ.6220.03.04.2012 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.

„ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA GARAŻU NA WARSZTAT SAMOCHODOWY W m. GŁUCHÓW, Gmina POGORZELA (działka 229/1)”

Inwestorem ww. inwestycji jest:
TURBAŃSCY Sp. z o.o., Głuchów 34, 63-860 Pogorzela

Na przedmiotowe postanowienie nie służy stronom zażalenie.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli pokój nr 6 w godzinach otwarcia urzędu (od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 10 października 2012r. do dnia 24 października 2012r.)Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Figielek
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2012-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional