Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVII/99/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej Głuchowie.

UCHWAŁA Nr XVII/99/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej Głuchowie.

Numer uchwały: 99
Numer sesji: 17
Rok: 2012

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami)


Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Głuchowie o łącznej powierzchni 0,83 ha, którą stanowią działki nr 62/1 o powierzchni 0,61 ha oraz 62/2 o powierzchni 0,22 ha zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gostyniu KW nr PO1Y000/24347/8.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Działka nr 62/1 i 62/2 położone w Głuchowie w operacie ewidencji geodezyjnej zapisane są jako łąka – 0,50 ha, wody stojące (staw) – 0,32 ha oraz rów 0,01 ha.
Tereny te są zaniedbane, okresowo podtapiane przez przepływający rów melioracyjny nr 1 oraz rzekę Ochlę i wymagają znacznych nakładów na rekultywację i zabezpieczenie przeciwpowodziowe. W celu zapewnienia odpowiednich nakładów na prace rekultywacyjne oraz przywrócenia estetyki tego terenu, mieszkańcy Głuchowa wystąpili do Burmistrza Pogorzeli o przeznaczenie do zbycia przedmiotowej nieruchomości wraz z zobowiązaniem ewentualnego nabywcy do wykonania wyżej wymienionych prac.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-07-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional