Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVII/98/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Międzyborze.

UCHWAŁA Nr XVII/98/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Międzyborze.

Numer uchwały: 98
Numer sesji: 17
Rok: 2012

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres 10 lat nieruchomość gruntową położoną w obrębie geodezyjnym Międzyborze o łącznej powierzchni 1,00 ha, wydzieloną z działki nr 404/2. stanowiącą staw o powierzchni 0,62 ha wraz z terenem przyległym o powierzchni 0,38 ha.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
Staw usytuowany na działce nr 404/2 w Międzyborzu został wykonany przez Gminę Pogorzela na zrekultywowanym terenie po dawnym wyrobisku piasku. Teren ten wymaga dalszego zagospodarowania i zabiegów mających na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie lustra wody w stawie oraz czystości i porządku na terenie przyległym do stawu.
Ponieważ Gmina nie posiada odpowiednich środków na utrzymanie w odpowiednim stanie tego terenu, jego oddanie w dzierżawę jest w pełni uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-07-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional