Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/97/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie: zamiaru przejęcia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej – Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej z siedzibą w Pogorzeli ul. Krobska 19.

Uchwała Nr XVII/97/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie: zamiaru przejęcia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej – Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej z siedzibą w Pogorzeli ul. Krobska 19.

Numer uchwały: 97
Numer sesji: 17
Rok: 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5b
i ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1.
Gmina Pogorzela wyraża wolę przejęcia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej – Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej z siedzibą w Pogorzeli ul. Krobska 19 oraz wszystkich szkół wchodzących w jej skład – z dniem 1 stycznia 2013 roku.

§ 2.
Zasady przejęcia i prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli określi porozumienie zawarte między Zarządem Powiatu Gostyńskiego a Burmistrzem Pogorzeli.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


UZASADNIENIE
Zarząd Powiatu pismem z dnia 19 stycznia 2012 r. zwrócił się z zapytaniem o wyrażenie woli w sprawie przejęcia prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli. Rada Powiatu na mocy art. 5 ust. 5b ustawy o systemie oświaty może zawrzeć porozumienie w sprawie przekazania zadania własnego do realizacji przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, która wyrazi taka wolę. Aby poświadczyć wolę przejęcia prowadzenia szkoły wskazane jest podjecie niniejszej uchwały.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Hejduk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-07-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional