Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVI/92/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku.

UCHWAŁA Nr XVI/92/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku.

Numer uchwały: 92
Numer sesji: 16
Rok: 2012

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się udzielić w 2012 r. pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
w kwocie 5.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu.

2. Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia środków, o których mowa w ust. 1 określa umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Pogorzeli i Zarządem Powiatu.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Szymczak-Figielek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional