Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/89/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

Uchwała Nr XVI/89/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

Numer uchwały: 89
Numer sesji: 16
Rok: 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 8 ust. 2 i art. 36 ust.1 – 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się Burmistrzowi Pogorzeli – Piotrowi Curykowi – ubruttowione wynagrodzenie
z uwzględnieniem następujących składników:

-wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 5.000,00 zł
-20 % dodatek za wysługę lat w kwocie - 1.000,00 zł
-dodatek funkcyjny w kwocie - 1.650,00 zł
-20 % dodatek specjalny - 1.330,00 zł
----------------------------
Razem : 8.980,00 zł

Słownie : osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych gr 00.

§ 2
Traci moc Uchwała Nr II/6/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional