Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/88/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Pogorzeli absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwała Nr XVI/88/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Pogorzeli absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Numer uchwały: 88
Numer sesji: 16
Rok: 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Burmistrzowi Pogorzeli absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional