Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVI/86/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko– Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli za rok 2011.

UCHWAŁA Nr XVI/86/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko– Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli za rok 2011.

Numer uchwały: 86
Numer sesji: 16
Rok: 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1.
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli za rok 2011 wskazujące sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 965.506,09 zł.

§ 2.
W roku 2011 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli uzyskał wynik finansowy netto minus 588,62 zł.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional