Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XV/83/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Małgów”.

UCHWAŁA Nr XV/83/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Małgów”.

Numer uchwały: 83
Numer sesji: 15
Rok: 2012

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Małgów” przyjęty uchwałą Nr 1/2012 Rady Sołeckiej w Małgowie z dnia 24 kwietnia 2012 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Odpowiedzialnymi za realizację „Planu Odnowy Miejscowości Małgów” czyni się Burmistrza Pogorzeli i Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Małgowie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
1) Potrzeba podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie wynika z niżej wymienionych powodów: Na podstawie możliwości wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza się, iż podjęcie ww. uchwały umożliwi wykorzystanie środków finansowych dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Poprzez zawarte w Planie wytyczne do podejmowania działań dotyczących rozwoju miejscowości Małgów, stworzono możliwości poprawy życia mieszkańców.
Wobec powyższego należało uchwalić niniejsza uchwałę.

2) Informacja o skutkach finansowych realizacji uchwały.
Na tym etapie wdrażania Planu Odnowy trudno określić rzeczywiste skutki finansowe dla budżetu gminy.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional