Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XII/69/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pogorzeli na rok 2012.

UCHWAŁA Nr XII/69/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pogorzeli na rok 2012.

Numer uchwały: 69
Numer sesji: 12
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan pracy Rady Miejskiej w Pogorzeli na rok 2012 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Pogorzeli oraz Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.


U z a s a d n i e n i e

§ 68 Statutu Gminy nakazuje Radzie Miejskiej w Pogorzeli przyjąć plan pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady. W związku z powyższym podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na rok 2012 jest konieczne i w pełni uzasadnione.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional