Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XII /66/ 2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku.

UCHWAŁA NR XII /66/ 2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2012 roku.

Numer uchwały: 66
Numer sesji: 12
Rok: 2011

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1

1.Postanawia się udzielić w 2012r. pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadanie :

- remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 4919 P
Głuchów-Małgów-granica pow. Mokronos m. Małgów gm. Pogorzela
III etap kwota 50.000 zł.

2. Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia środków, o których mowa
w ust. 1 określi umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Pogorzeli i Zarządem
Powiatu.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Stosownie do art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone między innymi na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie robót określonych uchwałą w ciągu dróg powiatowych poprawi stan bezpieczeństwa
i jakość życia społeczności lokalnej.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Piotr Piorun
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional