Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Głuchów”.

UCHWAŁA Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Głuchów”.

Numer uchwały: 54
Numer sesji: 10
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Głuchów” przyjęty uchwałą Nr 1/2011 Rady Sołeckiej w Głuchowie z dnia 24 października 2011 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Odpowiedzialnymi za realizację „Planu Odnowy Miejscowości Głuchów” czyni się Burmistrza Pogorzeli i Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Głuchowie.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1) Potrzeba podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie wynika z niżej wymienionych powodów: Na podstawie możliwości wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza się, iż podjęcie ww. uchwały umożliwi wykorzystanie środków finansowych dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Poprzez zawarte w Planie wytyczne do podejmowania działań dotyczących rozwoju miejscowości Głuchów, stworzono możliwości poprawy życia mieszkańców.
Wobec powyższego należało uchwalić niniejsza uchwałę.

2) Informacja o skutkach finansowych realizacji uchwały.
Na tym etapie wdrażania Planu Odnowy trudno określić rzeczywiste skutki finansowe dla budżetu gminy.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional