Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 23 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości lokalowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Rynek.

UCHWAŁA Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 23 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości lokalowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Rynek.

Numer uchwały: 50
Numer sesji: 9
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651
z późn. zm.)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym z dniem 1 października 2011 roku na okres 4 lat nieruchomość lokalową położoną w Pogorzeli przy ulicy Rynek 1
o powierzchni użytkowej 66,56 m2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Lokal usytuowany na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Pogorzeli zajmowany dotychczas przez Rewir Dzielnicowych Policji po opuszczeniu przez Policję będzie wolny.
Zachodzi więc potrzeba jego zagospodarowania. Do urzędu wpłynęła oferta na dzierżawę lokalu, który po niezbędnym remoncie zostanie zaadaptowany na gabinet rehabilitacyjny, jednakże procedury zawierania umów zainteresowanych podmiotów z NFZ przewidują złożenie kompletu dokumentów - w tym tytułu do posiadania lokalu - w październiku bieżącego roku. Ponieważ do tego dnia nie ma możliwości rozpisania przetargu nieograniczonego na dzierżawę, zachodzi więc potrzeba zawarcia umowy dzierżawy lokalu w trybie bezprzetargowym. Ponieważ na terenie gminy brak jest tego rodzaju placówki, a jest ona w opinii lekarzy niezbędna, dlatego zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym jest w pełni uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Wierzbicki
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional