Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 23 września 2011 r. w sprawie podjęcia współpracy Gminy Pogorzela z Gminą Leudal.

Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 23 września 2011 r. w sprawie podjęcia współpracy Gminy Pogorzela z Gminą Leudal.

Numer uchwały: 49
Numer sesji: 9
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1.
Postanawia się o podjęciu współpracy pomiędzy Gminą Pogorzela a Gminą Leudal - Holandia w zakresie spraw należących do zadań własnych.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e
10 marca 2000 r. Rada Miejska w Pogorzeli przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia współpracy Gminy Pogorzela z Gminą Hunsel, z kolei 31 marca 2000 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy tymi gminami. W styczniu 2007 roku w Holandii miała miejsce reforma administracyjna, w wyniku której liczba gmin zmniejszyła się. Na skutek połączenia się Gminy Hunsel z innymi gminami holenderskimi powstała nowa gmina o nazwie Leudal (licząca 37 000 mieszkańców). W wyniku rozmów podjętych przez Burmistrza Pogorzeli z Burmistrzem Leudal ustalono, że rzeczowy zakres dotychczasowej współpracy pomiędzy Pogorzelą a Hunsel może być kontynuowany z nową gminą Leudal. Wspólnie uzgodniono zakres i kierunki współpracy.
W tym roku holenderski partner formalnie zadeklarował wolę kontynuacji współpracy, stąd podjęcie niniejszej uchwały. Nie spowoduje ono ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych z punktu widzenia budżetu gminy w zakresie współpracy zagranicznej. Współpraca z holenderskim partnerem będzie realizowana w oparciu o dotychczas wypracowane zasady.
Podjęcie uchwały a w efekcie późniejsze podpisanie umowy o współpracy ma charakter wyłącznie porządkujący. W wyniku reformy administracyjnej w Holandii, zmianie uległa nazwa partnera, z którym podpisana była pierwotna umowa. Stąd też podpisanie umowy w nowym kształcie wydaje się konieczne.
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional