Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr IX/48/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 23 września 2011 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.

UCHWAŁA Nr IX/48/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 23 września 2011 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.

Numer uchwały: 48
Numer sesji: 9
Rok: 2011

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1.
Powołuje się Zespół, który przedstawi na sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego
w Gostyniu, w składzie następującym:
1. Paweł Ciosek
2. Marian Krzekotowski
3. Maria Pazoła

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W związku ze zbliżającymi się wyborami ławników sądowych, zgodnie
z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli jest obowiązana – przed przystąpieniem do wyborów – powołać zespół, który przedstawi na sesji rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach,
w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
w ustawie.
W tych warunkach podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional