Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr VIII/ 47 /2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Rycerskiej.

UCHWAŁA Nr VIII/ 47 /2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Rycerskiej.

Numer uchwały: 47
Numer sesji: 8
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami)


Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Pogorzeli przy ulicy Rycerskiej, w operacie ewidencji geodezyjnej zapisanej jako działka nr 1679 o powierzchni 0,02.38 ha zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gostyniu KW nr PO1Y/00023582/0.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Działka nr 1679 stanowi fragment pasa zieleni, który został zaprojektowany wzdłuż ulicy Rycerskiej. Ponieważ mieszkańcy ulicy Rycerskiej zagospodarowali już działki, które przylegają do ich posesji, a część z nich już te działki w roku 1995 wykupiła, dlatego należy umożliwić prawne uregulowanie prawa własności do działki nr 1679.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional