Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U c h w a ł a Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie: nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”.

U c h w a ł a Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie: nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”.

Numer uchwały: 41
Numer sesji: 7
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały
nr XXV/162/05 z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad
i szczegółowego trybu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Pogorzela” Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:§ 1. Postanawia się nadać wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”:
zespołowi „Jawor”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e
Dnia 25 czerwca 2005 roku Rada Miejska w Pogorzeli uchwałą nr XXV/162/05 określiła tryb i szczegółowe zasady przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”. Na podstawie wskazanych przepisów wystąpiono o nadanie powyższego wyróżnienia uzasadniając kandydaturę w następujący sposób:


Zespół „Jawor” oficjalnie powstał w 1991 roku. Początkowo grupa kilku osób spotykała się, żeby tworzyć małe scenki teatralne, humorystyczne przedstawienia i wspólnie śpiewać piosenki biesiadne i ludowe.
Tę pierwszą grupę tworzyli: Melania Gorzelanna, Maria Krystkowiak, Leokadia Tomczak, Maria Małecka, Bronisława Andrzejak, Janina Kaniewska, Maria Fendler, Stanisława Szecel, Anastazja Przepierzyńska, Kazimiera Ciemienga.
W 1994 roku zespół przybrał nazwę „Jawor”. Miał już w tym czasie spory repertuar wokalny i nadal chętnie pracował nad repertuarem teatralno-wokalnym. Od tego czasu opiekunem i instruktorem zespołu była Marzena Bartkowiak.
W sierpniu 1995 roku zespół „Jawor” wyjechał w ramach wymiany kulturalnej pomiędzy gminami do zaprzyjaźnionego z Pogorzelą miasta w Holandii Hunsel.
Przez kolejne lata zmieniał się stopniowo skład zespołu. Większość osób odeszła, z pierwszego składu do dziś pozostały: Melania Gorzelanna i Kazimiera Ciemienga.
Zespół od lat uczestniczy w corocznych majowych świętogórskich spotkaniach seniorów, w ramach których odbywa się między innymi przegląd piosenki religijnej.
W 1997 roku Bank Spółdzielczy w Pogorzeli obchodził jubileusz 125-lecia, a zespół „Jawor” uświetnił tę uroczystość swoimi występami.
Co roku „Jawor” uczestniczy w świątecznej wystawie w Domu Opieki Społecznej w Chumiętkach, gdzie przed Wielkanocą odbywa się pokaz świątecznych stroików i wypieków. W Chumiętkach zespół bierze także co roku udział w imprezach andrzejkowych i walentynkowych.
W 2005 roku zespół uczestniczył w dożynkach powiatowych w Goli.
W tym samym roku po raz pierwszy uczestniczył w przeglądzie organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Senior z Inicjatywą i od tego czasu co roku startuje z zespołami z obszaru południowej Wielkopolski w konkurencji na najlepszą prezentację sceniczną, kulinarną i rękodzielniczą prezentując piękne wyroby pani Kazimiery Ciemiengi.
Ponadto zespół „Jawor” zapraszany jest regularnie do takich miejscowości jak: Piaski, Osieczna – Klasztor Franciszkanów, Kobylin, Żerków, Gostyń i wielu zaprzyjaźnionych gmin w pobliżu Pogorzeli.
Regularnie bierze udział w obchodach Nocy Świętojańskiej odbywającej się w Kromolicach.
Od początku swojego istnienia uświetnia dożynki gminne w Pogorzeli, uczestniczy w wigilii dla samotnych, przedstawieniach gwiazdkowych dla przedszkolaków, występuje na spotkaniach dla małżeństw obchodzących jubileusz 50-lecia.
Od dwóch lat zespół „Jawor” przejął organizację biesiady karnawałowej, wcześniej organizowanej przez księdza kanonika Hieronima Muczka, a cieszącej się nadal ogromnym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności.
W celu dostrzeżenia ogromnego wkładu zespołu w życie społeczne i kulturalne Pogorzeli wystarczy wymienić kolejne nagrody i puchary zdobyte przez te wszystkie lata: Pępowo – 1998, Kobylin – 1999 i 2009, Osieczna – 2004, Święta Góra – 2006, 2007, i 2010, Krzykosy – 2008, 2009, Piaski – 2007, Gostyń – 2008, Krotoszyn – 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
To namacalne dowody wdzięczności i uznania dla zespołu, ale są także dyplomy, podziękowania i wpisy do kroniki zespołu. Zespół tworzą sympatyczni i bardzo lubiani w środowisku lokalnym ludzie, dlatego chętnie przyjmują zaproszenia do okolicznych miejscowości na dożynki i inne ważne uroczystości.
Obecny skład zespołu „Jawor” przedstawia się następująco: Melania Gorzelanna, Kazimiera Ciemienga, Konrad Robaczyński, Mieczysław Powidzki, Władysława Jarońska, Barbara Błaszczyk, Amanda Foltynowicz, Czesława Jankowiak, Ryszard Chudy, Regina Rybotycka, Maria Klamecka, Halina Krauze.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional