Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Gostyńskiej

UCHWAŁA Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Gostyńskiej

Numer uchwały: 40
Numer sesji: 7
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami)


Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Pogorzeli przy ulicy Gostyńskiej, którą stanowi działka nr 60/2 o powierzchni 0,87.39 ha zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gostyniu KW
nr PO1Y000/23582/0.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Działka nr 60/2 usytuowana jest przy ulicy Gostyńskiej. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działka ta w części o powierzchni 0,56 ha przewidziana została na podstrefę usług komercyjnych, a w pozostałej części na działalność rolniczą.
Sprzedaż tej nieruchomości umożliwi wzrost aktywności gospodarczej oraz przyczyni się do dalszego rozwoju gminy.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional