Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Pogorzeli w rejonie ulicy Glinki.

UCHWAŁA Nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Pogorzeli w rejonie ulicy Glinki.

Numer uchwały: 39
Numer sesji: 7
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami)


Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Pogorzeli w rejonie ulicy Glinki, w operacie ewidencji geodezyjnej zapisane jako działka nr 1642/10 o powierzchni 0,00.56 ha oraz działka nr 1642/11 o powierzchni 0,01.10 ha, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gostyniu KW nr PO1Y/00023865/8.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Działki nr 1642/10 oraz 1642 /11 stanowią pozostały grunt, który powstał w wyniku podziału działki nr 16342/4 i wydzielenia czterech działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz wyznaczenia gruntu pod ulicę E. Orzeszkowej.
Działki te mają odpowiednio powierzchnię 56 i 110 m2 .
W aktualnie obowiązującym Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Pogorzela, działki1642/10 i 1642/11 położone są w miejskiej strefie osiedleńczej, w związku z powyższym ich zbycie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych jest zgodne z ich przeznaczeniem.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional