Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli za rok 2010.

UCHWAŁA Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli za rok 2010.

Numer uchwały: 36
Numer sesji: 7
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1233 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli za rok 2010 wskazujące sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 8.362,84 zł.

§ 2

W roku 2010 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pogorzeli uzyskała wynik finansowy netto plus 1.830,81 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional