Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Orzeszkowej.

UCHWAŁA Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Orzeszkowej.

Numer uchwały: 2011/6/32
Numer sesji: 6
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami)


Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Pogorzeli przy ulicy Orzeszkowej, którą stanowi działka nr 1642/8
o powierzchni 0,09.97 ha zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gostyniu KW
nr PO1Y000/23582/0.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Działka nr 1642/8 powstała w wyniku podziału działki nr 16342/4 i wydzielenia czterech działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
W aktualnie obowiązującym Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Pogorzela, działka ta położona jest w miejskiej strefie osiedleńczej, w związku
z powyższym jej zbycie pod zabudowę jest zgodne z jej przeznaczeniem, jednocześnie umożliwi wszystkim właścicielom sąsiadujących z sobą nieruchomości równoczesne występowanie o uzgadnianie i przyłączanie wszystkich mediów.
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2011-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional