Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 marca 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie przyznania ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

UCHWAŁA Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 marca 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie przyznania ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Numer uchwały: 29
Numer sesji: 6
Rok: 2011

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr IV/28/98 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie przyznania ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W dniu 17 lutego 2011 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pogorzeli Eugeniusz Sierszulski złożył oświadczenie o rezygnacji z przysługującego mu na podstawie uchwały
nr IV/28/98 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 18 grudnia 1998 r. ryczałtu.
W tych warunkach podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional