Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy najmu w trybie bezprzetargowym.

Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy najmu w trybie bezprzetargowym.

Numer uchwały: 23
Numer sesji: 5
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z zm.) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na oddanie w najem EC – Group Jarosław Sawa z siedzibą w Warszawie w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony części budynków będących własnością gminy Pogorzela w celu zainstalowania masztów internetowych z oprzyrządowaniem w następujących budynkach:
1. Dom kultury w Pogorzeli,
2. Świetlica wiejska w Elżbietkowie,
3. Świetlica wiejska w Gumienicach,
4. Świetlica wiejska w Ochli,
5. Świetlica wiejska w Kromolicach,
6. Świetlica wiejska w Małgowie,
7. Świetlica wiejska w Kaczagórce.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Firma EC – Group Jarosław Sawa z siedzibą w Warszawie przedstawiła ofertę zapewnienia mieszkańcom gminy Pogorzela dostępu do internetu szerokopasmowego. W tym celu niezbędne jest zamontowanie w wybranych miejscowościach na budynkach będących własnością gminy masztów, zapewniających dostęp do internetu w całej gminie. Podstawą tego działania będzie umowa zawarta na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym przez gminę ze wspomnianą wyżej firmą. W świetle przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce gruntami niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Hejduk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-02-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional