Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Pogorzela.

Uchwała Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Pogorzela.

Numer uchwały: 22
Numer sesji: 5
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§1.

Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym z Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie na okres 11 lat tj. do 31.12.2022 r. kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Pogorzela, która stanowi część działki Nr 858 o pow. 0,027 ha zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gostyniu KW nr P01Y/00023582/0.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

W związku z kończącą się w dniu 23 lutego 2011 r. umową dzierżawy ww. działki, brakiem uzasadnienia dla rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej i ponownego ogłaszania przetargu na zagospodarowanie tej działki przy 0.027ha powierzchni oraz przychodami z dotychczasowej dzierżawy w wysokości ok. 22 tys. zł rocznie Rada Miejska w Pogorzeli postanowiła wyrazić zgodę na zawarcie umowy na następny wnioskowany okres tj. do 31.12.2022 r.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Wierzbicki
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-02-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional