Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lutego 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007 – 2013

UCHWAŁA Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lutego 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007 – 2013

Numer uchwały: 21
Numer sesji: 5
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje


§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr IX/53/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007 – 2013

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Do Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zostały wprowadzone nowe przepisy reformujące sektor finansów publicznych. Został wprowadzony obowiązek opracowania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Tym samym traci moc wcześniej obowiązujący Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI).
W związku z powyższym wywołano niniejszą uchwałę.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-02-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional