Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zajęcie i korzystanie z nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej

UCHWAŁA Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zajęcie i korzystanie z nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej

Numer uchwały: 20
Numer sesji: 5
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)


Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie Farmy Wiatrowej Pogorzela, Rada Miejska w Pogorzeli wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Pogorzeli umowy na zajęcie i korzystanie z nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej na okres 29 lat, na rzecz DOMREL – Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. na następujące nieruchomości;
- część działki nr 389/4 w Głuchowie o powierzchni ok. 500m2
- część działki nr 391 i 422 w Bułakowie o łącznej powierzchni ok. 40m2

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Firma DOMREL- Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy na zajęcie i korzystanie z nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej na częściach działek nr 389/4 w Głuchowie oraz 391 i 422 w Bułakowie.
Firma DOMREL przygotowując budowę farmy wiatrowej Pogorzela, musi zabezpieczyć dojazd z elementami wiatraków na poszczególne pola. W związku z tym, że są to elementy długie na ponad 20 metrów zachodzi konieczność „złagodzenia” niektórych łuków i zakrętów.
Problem ten dotyczy również wymienionych w treści uchwały gruntów Gminy Pogorzela.
Ponieważ cel inwestycji jest zgodny z zapisami w Planie Zagospodarowania Przestrzennego - Farma wiatrowa Pogorzela, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej
Nr XXXV/216/10 z dnia 25 lutego 2010 roku, Rada Miejska w Pogorzeli wyraża zgodę na zawarcie „Umowy…” przez Burmistrza Pogorzeli.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-02-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional