Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220.03.03.2012 z dnia 02.08.2012r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220.03.03.2012 z dnia 02.08.2012r.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
ZAWIADAMIAM
że w dniu 02 sierpnia 2012r. zostało wydane Postanowienie nr OŚ. OŚ.6220.03.03.2012 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.
„BUDOWIE CHLEWNI KOMOROWEJ O ŁĄCZNEJ OBSADZIE PO ROZBUDOWIE GOSPODARSTWA WYNOSZĄCEJ 103,9 DPJ”
w miejscowości Kaczagórka na działce nr 53, obręb Kaczagórka,
gmina Pogorzela

Inwestorem ww. inwestycji jest: Pan Marek Gruchot, Kaczagórka 2a,
63-860 Pogorzela.
Na przedmiotowe postanowienie nie służy stronom zażalenie.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli pokój nr 6 w godzinach otwarcia urzędu (od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 02 sierpnia 2012r. do dnia 16 sierpnia 2012r.)Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Szymczak-Figielek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-08-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional