Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne o środowiskowych uwarunkowaniach


Pogorzela, dnia 27 lipiec 2012r.


OŚ.6220.05.02.2012

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

BURMISTRZ POGORZELI
podaje do publicznej wiadomości
że w dniu 27.07.2012 roku

została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowie sieci wodociągowej z przyłączami Dobrapomoc” - zakres inwestycji: obręb nr 0001 Bielawy Pogorzelskie dz. nr 109 oraz obręb nr 0005 Gumienice dz. nr 50302, 50303, 50307, 50308.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zatem nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Inwestor: Nadleśnictwo Piaski, ul. Drzęczewska 1, 63-820 Piaski poprzez Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzorowanie Instalacji Sanitarnych, inż. Krzysztof Piasecki, ul. Czereśniowa 1, 63-800 Gostyń
Z treścią Decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej Decyzji (od dnia 27.07.2012r. do 10.08.2012r.)Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Figielek
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2012-07-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional