Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam

że w dniu 15 maja 2012r. na wniosek Inwestora: Nadleśnictwo Piaski, ul. Drzęczewska 1, 63 – 820 Piaski poprzez Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzorowanie Instalacji Sanitarnych inż. Krzysztof Piasecki, ul. Czereśniowa 1, 63 – 800 Gostyń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DOBRAPOMOC”.
Zakres inwestycji: obręb nr 0001 Bielawy Pogorzelskie dz. nr 109 oraz obręb nr 0005 Gumienice dz. nr 50302, 50303, 50307, 50308.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 & 1 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.Zgodnie z § 3, ust. 1, pkt.72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. nr 257, poz. 2573 z późn., zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227).
Działając zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przed wydaniem decyzji środowiskowej organ w dniu 16 maja 2012r. wystąpił o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz ewentualnych uzgodnień co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualny zakres raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Pogorzeli.
Informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, biuro nr 6, w godzinach otwarcia urzędu (poniedziałki 7:30 do 15:30, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00) lub pod numerem telefonu 065 5734620.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Figielek
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2012-05-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional