Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory wolnostanowiskowej na 180 DPJ wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szambo na ścieki o pojemności 6m³) w Głuchowie na działce o nr ewidencyjnym: 34/3, obręb Głuchów, Gmina Pogorzela..

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory wolnostanowiskowej na 180 DPJ wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szambo na ścieki o pojemności 6m³) w Głuchowie na działce o nr ewidencyjnym: 34/3, obręb Głuchów, Gmina Pogorzela..Pogorzela, dnia 17.02.2012r.
OŚ. 6220-12/08/11

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 79 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Pogorzeli

INFORMUJE
w dniu 24 sierpnia 2011r. na wniosek Inwestora: Pana Mateusza Seraszka zamieszkałego w Głuchowie 41, 63 – 860 Pogorzela zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory wolnostanowiskowej na 180 DPJ wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szambo na ścieki o pojemności 6m³) w Głuchowie na działce o nr ewidencyjnym: 34/3, obręb Głuchów, Gmina Pogorzela..
Do wniosku dnia 21 listopada 2011r. został dołączony Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W trakcie trwającego 21 – dniowego terminu składania uwag i wniosków (po publicznym podaniu do wiadomości o takiej możliwości ) nie wpłynęła żadna skarga ani wniosek.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu pismem z dnia 6 lutego 2012r. nr ON.NS-71/6-2/12 w zakresie ochrony zdrowia i warunków życia ludzi, realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zaopiniował pozytywnie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 6 lutego 2012r. nr WOO-I.4242.3.2012.KB wezwał inwestora do przedłożenia uzupełnień do raportu.
Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie zostało wszczęte.
Dnia 17 lutego 2012r. Inwestor Mateusz Seraszek złożył uzupełnienia do raportu dotyczące sprawy WOO-I.4242.3.2012.KB.
W związku z nałożeniem przez RDOŚ w Poznaniu na Inwestora uzupełnień do raportu dotyczącego postępowania WOO-I.4242.3.2012.KB, Burmistrz Pogorzeli zwrócił z Wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu przesyłając w załączeniu uzupełnienia do Raportu oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia z prośbą o ponowne ich rozpatrzenie.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Figielek
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2012-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional