Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220-03/11/11 Z DNIA 24.01. 2012r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220-03/11/11 Z DNIA 24.01. 2012r.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 24 stycznia 2012r. zostało wydane Postanowienie nr OŚ. 6220 – 03/11/11 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Budowie obory wolnostanowiskowej z boksami legowiskowymi z wykorzystaniem istniejącej obory na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego o łącznej obsadzie zwierząt wynoszącej 68,5 DPJ”, w miejscowości Bułaków na działce nr 84, obręb Bułaków, Gmina Pogorzela.
Inwestorem ww. inwestycji jest: Joanna i Jarosław Krystkowiak,
Bułaków 18, 63 – 860 Pogorzela.
Na przedmiotowe postanowienie nie służy stronom zażalenie.


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli pokój nr 6 w godzinach otwarcia urzędu (od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 24 stycznia 2012r. do dnia 7 lutego 2012r.)Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Szymczak-Figielek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional