Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE Dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OGŁOSZENIE Dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Pogorzela, dnia 27 grudzień 2011r.

OŚ.6220-11/08/11OGŁOSZENIE


Dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory wolnostanowiskowej na 180 DPJ wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szambo na ścieki o pojemności 6m³) w Głuchowie na działce o nr ewidencyjnym: 34/4, obręb Głuchów, Gmina Pogorzela, Inwestora: Pana Mateusza Seraszka, zam. Głuchów 41, 63 – 860 Pogorzela


Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) Burmistrz Pogorzeli pismem z dnia 27 grudnia 2011r. nr OŚ.6220-10/08/11 zwrócił się z Wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.
Do Wniosku został dołączony Raport oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Figielek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2011-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional