Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: przystąpienia przez Gminę Pogorzela do partnerstwa

Uchwała nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: przystąpienia przez Gminę Pogorzela do partnerstwa

Numer uchwały: 61
Numer sesji: 11
Rok: 2011

Na podstawie art. 10 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28a ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz.712, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1
Partnerstwo podejmowane jest w celu współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu składanego do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2011 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, organizowanego przez MAiC.


§ 2
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Pogorzela jako partnera do partnerstwa z:
Gminą Przemęt– lider projektu
Gminą Jeziora Wielkie – partner
Gminą Orchowo – partner
Gminą Wilczyn - partner
Gminą Książ Wlkp.- partner
oraz z podmiotem spoza sektora finansów publicznych- partner.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie przystąpienia przez Gminę Pogorzela do partnerstwa

Urząd Miejski w Pogorzeli na mocy umowy nr U09077/U/280 zawartej z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. realizuje Wspólną Metodę Oceny (ang. CAF). Projekt ten jest współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.2.2: „przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania wspólnej metody oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”. Działanie to jest przeprowadzane w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, aby móc wziąć udział w konkursie nr 1/POKL/5.2.1/2011, który ma być ogłoszonym przez MAiC w ramach , którego będzie można pozyskać środki na poprawę działalności urzędu. Zasadą w konkursie ogłaszanym przez MAiC jest , iż mogą o pieniądze występować grupy co najmniej 5 samorządów, stąd potrzeba podjęcia tej uchwały przez Radę Miejską w Pogorzeli.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Hejduk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional