Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Dworzec.

UCHWAŁA Nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Dworzec.

Numer uchwały: 60
Numer sesji: 11
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Pogorzeli przy ulicy Dworzec, w operacie ewidencji geodezyjnej zapisaną jako działka nr 1570/45 o powierzchni 0,00.36 ha , opisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gostyniu KW nr PO1Y/00029217/3.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XI/60/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Dworzec.

Działka nr 1240/27 przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1240/13, natomiast działki nr 1240/28 oraz 1727/8 przewidziano na powiększenie i poprawę warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr1674 i 1240/14.
W ewidencji geodezyjnej działki przeznaczone na powiększenie zapisane są jako rola (R), jednakże mogą stanowić uzupełnienie i poprawić warunki zagospodarowania przyległych nieruchomości, w związku z powyższym uchwała o zbyciu w trybie bezprzetargowym na powiększenie sąsiednich nieruchomości jest w pełni uzasadniona.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional