Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Pogorzela na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Pogorzela na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Numer uchwały: 59
Numer sesji: 11
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się program współpracy Gminy Pogorzela na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XI/59/2011
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Pogorzela na rok 2012
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3
ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na Radę Miejską w Pogorzeli obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, realizującymi zadania gminy w sferze publicznej.
Katalog zadań publicznych określa ustawa, natomiast gmina wskazuje własne priorytety
w tym zakresie.
Przedstawiony program wprowadza czytelne i jednolite zasady wsparcia dla wszystkich podmiotów i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Pogorzela.
Podstawową formą współpracy będzie prowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Środki finansowe na ich wykonanie winny być zabezpieczone w budżecie gminy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w załączonym brzmieniu jest zasadne.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Włodzimierz Kulski
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional