Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady »  Uchwała Nr XI/55/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

Uchwała Nr XI/55/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

Numer uchwały: 55
Numer sesji: 11
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się na terenie Miasta i Gminy Pogorzela średnią cenę skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok z kwoty 74,18 zł. za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/55/2011 z dnia 24 listopada 2011r.
Rada gminy jest uprawniona do obniżania średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
Średnia cena skupu żyta, będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2012 r., określona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. wynosi 74,18 zł za 1dt.
Proponuje się obniżyć tę cenę z kwoty 74,18 zł do kwoty 50,00 zł tj. o 32,60%. Przy przyjęciu tej ceny podatek rolny na 2012r. wynosić będzie:
1/ dla gruntów gospodarstw rolnych – 125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy,
2/ dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 250,00 zł za 1 ha fizyczny.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional