Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220-03/09/11 Z DNIA 12.12. 2011r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220-03/09/11 Z DNIA 12.12. 2011r.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220-03/09/11 Z DNIA 12.12. 2011r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 12 grudnia 2011r. zostało wydane Postanowienie nr OŚ. 6220 – 03/09/11 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego – stodoła na pomieszczenia produkcyjne, produkcja brykietu ze słomy, plew i trocin” w Bułakowie 74, 63-860 Pogorzela, na terenie działki nr ewid. 283/2 i 282/2.
Inwestorem ww. inwestycji jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Jerzy Zielonka, Bułaków 74, 63 – 860 Pogorzela
Na przedmiotowe postanowienie nie służy stronom zażalenie.


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli pokój nr 6 w godzinach otwarcia urzędu (od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 12 grudnia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.)
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Figielek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2011-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional