Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE


Pogorzela, dnia 02.12.2011r.
OŚ. 6220-09/08/11


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 79 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Pogorzeli
informuje
w dniu 24 sierpnia 2011r. na wniosek Inwestora: Pana Mateusza Seraszka zamieszkałego w Głuchowie 41, 63 – 860 Pogorzela zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory wolnostanowiskowej na 180 DPJ wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szambo na ścieki o pojemności 6m³) w Głuchowie na działce o nr ewidencyjnym: 34/3, obręb Głuchów, Gmina Pogorzela.
Do wniosku został dołączony w dniu 21 listopada 2011r. Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Każdy ma prawo zapoznać się z treścią raportu, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, pokój nr 6 w godzinach otwarcia urzędu, w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 02 grudnia 2011r. do 23 grudnia 2011r. W tym terminie należy składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Figielek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2011-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional