Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ. 6220-06/08/11 Z DNIA 23 listopada 2011r. W SPRAWIE PODJĘCIA ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ. 6220-06/08/11 Z DNIA 23 listopada 2011r. W SPRAWIE PODJĘCIA ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO


Pogorzela, dnia 23.11.2011r.


OŚ. 6220-07/08/11


OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ. 6220-06/08/11 Z DNIA 23 listopada 2011r. W SPRAWIE PODJĘCIA ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO


Postanowienie

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

orzekam
podjąć zawieszone postanowieniem z dnia 18 października 2011r. nr OŚ.6220-05/08/11 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej na 180 DPJ wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szambo na ścieki o pojemności 6m³) w Głuchowie na dz. nr 34/3, obręb Głuchów, Gm Pogorzela, Inwestora Pana Mateusza Seraszka, zamieszkałego w Głuchowie 41, 63-860 Pogorzela,
Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 18 października 2011r. nr OŚ. 6220-05/08/11 Burmistrz Pogorzeli zawiesił postępowanie administracyjne w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Gm budowie obory obory wolnostanowiskowej na 180 DPJ wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szambo na ścieki o pojemności 6m³) w Głuchowie na dz. nr 34/3, obręb Głuchów, Pogorzela.
W dniu 21 listopada 2011r. Inwestor Pan Mateusz Seraszek złożył Raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko i tym samym ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania.
Burmistrz Pogorzeli uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego orzekł jak w sentencji.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Figielek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2011-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional