Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 2 /2007

Protokół nr 2 /2007

Numer protokołu: 2
Rok: 2007

P r o t o k ó ł nr 2 /2007


ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki o Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych odbytych w dniu 6 stycznia 2007 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach,
Porządek posiedzenia:
1. Objazd Gminy
2. Dyskusja
-dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji ściekowej’
-budżet,
-ustalenie terminu posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej,
-wydanie kalendarzy i poradnika radnego.
Do pkt. 1
Objazd gminy rozpoczął się o godzinie 10-tej od wsi Elżbietków – radni zgłaszali następujące uwagi i wnioski:
Elżbietków;
-dokończenie ścieżki rowerowej przy ulicy Gostyńskiej – zadanie to realizowane jest ze środków powiatu przy współfinansowaniu gminy,
-utwardzić tłuczniem drogę z Elżbietkowa I do Bielaw Pogorzelskich.
Bielawy Pogorzelskie;
-założyć około 250 mb. chodnika do podwórza,
-posadzić żywopłot przy chodniku,
Kaczagórka;
-wymiana 3 okien w Domu Strażaka,
-naprawa dachu na strażnicy,
-doprowadzenie gazu do ogrzewania gazowego świetlicy,
-ścinka poboczy przez wieś,
-urwany znak na skrzyżowaniu w kierunku Mokronosa - naprawić go,
Bułaków;
-zbudować utwardzoną drogę dojazdową do 6 posesji,
wyczyścić studzienkę (koło krzyża przy skrzyżowaniu.
Małgów;
-remont odcinka drog wzdłuż „Domu Wiejskiego”’
-uzupełnić dywanikiem asfaltowym zakręt przy wjeździe na podwórze do RSP,
-założyć chodnik przy posesjach od 36 do 38 do skrzyżowania (posesja Jerszyński),
-założyć ogrzewanie w „Domu Wiejskim”,
Wziąchów,
-wymiana przystanku autobusowego,
-naprawa drogi na Nowiny,
-położyć chodnik od p.Koncewicza w stronę wsi po prawej stronie jadąc od Pogorzeli,
Kromolice,
-naprawa rynien na Wiejskim Domu od strony podwórza,
-naprawa drogi tłuczniem za szkołą w kierunku p. Kaniewskiego.
Paradów,
-pomalować przystanek autobusowy.
Głuchów,
-naprawić nawierzchnię przy przystanku autobusowym we wsi,
-naprawić studzieniki tj. obniżyć je by spływała woda,
-droga niszczy się jest popękana – sprysk,
-wymiana okien w świetlicy.
Ochla,
-utwardzić wjazd – skrzyżowanie przy świetlicy,
Łukaszew,
Gumienice;
-doprowadzić gaz i zainstalować ogrzewanie gazowe w „Domu Strażaka”,
-podłączyć gaz do kuchenki,
-wyłożyć płytkami wejście przed salą,
-założyć chodnik od budynku byłej szkoły po lewej stronie,
-utwardzić drogę polną w kierunku Głuchowa.
Pogorzela,
-budowa chodnika na ul. Rycerskiej,
-kontynacja budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji masta i części Głuchowa
-droga Polna do zrobienia ,
-zbudowanie ulicy Zielonej jako obwodnicy (wykup gruntów),
-budowa ulicy Słowackiego,
-termomodernizacja Domu Kultury,

Do pkt. 2
Burmistrz Piotr Curyk poinformował o zwiększeniu kosztów w Miejskim
Zakładzie Oczyszczania w Trzebani.
-następnie poinformował, że Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Strzelcach Wielkich ma przyznane 27 mld euro na systemy kanalizacji zbiorczych aglomercji gmin; Kobylin. Krobia, Pępowo, Pogorzela z Sektorowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 85 % tej sumy to środki z Unii Europejskiej, reszta pochodzi z polskich środków publicznych i prywatnych.
-Skarbnik Gminy Teresa Lempach poinformowała,że w lutym odbędą się wybory do Izb Rolniczych, powiedziała że nie będziemy mogli zapłacić bo nie były w budżecie przewidziene środki finansowe a budżet nie jest uchwalony.
Burmistrz Piotr Curyk powiedział – 20 członkom Komisji wyborczych które będą zajmowały się wyborami do Izb Rolniczych trzeba zapłacić za pracę przy wyborach.
Pani Teresa Lempach poinformowała też, że jeżeli budżet nie jest uchwalony to gmina nie może zapłacić rachunku w kwocie 1.700,00 zł za
1 miesiąc pobytu mieszkańca naszej gminy, którego rodzina umieściła w Domu Pomocy Społecznej. Rachunek Gmina musi zapłacić, ale wystąpi do Sądu o zwrot poniesionych kosztów przez Gminę od dzieci.
Radny Krystian Turbański powiedział, że radni będą rozpatrywać budżet, ale żeby było przeznaczone 200 mln. złotych na remonty i inwestycje,
Skarbnik Gminy Teresa Lempach powiedziała, że budżet na rok 2007 ustalono w wysokości 9.787.251,00 zł i wydatki w wysokości 9.787.251,00 zł. Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 25.375,00 zł.
Następnie przedstawiła:
-wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych Pogorzela - 84.948 zł,
wioski - 319.631 zł,
-wpływy z podatku rolnego od osób prawnych Pogorzela - 30.694 zł,
wioski - 51.474 zł.
-wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
Pogorzela - 208.738 zł,
wioski - 100.971 zł,
-wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
Pogorzela - 461.937 zł,
wioski - 19.959 zł.
Ulgi udzielone w podatku rolnym w 2006 roku w Pogorzeli;
ulgi inwestycyjne - 5.637,30 zł,
-ulgi żołnierskie - --
-ulgi z tutułu nabycia gruntów - 4.217,50 zł.
Ulgi udzielone w podatku rolnym w 2006 roku na wioskach;
-ulgi inwestycyjne 168.147,60 zł,
-ulgi żołnierskie 1.129,10 zł,
-ulgi z tytułu nabycia gruntów 44.003.60 zł., w sumie udzielono ulg na kwotę 223.135,10 złotych.
Radni ustalili, że w sprawie budżetu spotkają się na wspólnym posiedzeniu Komisji dnia 23 stycznia br. o godzinie 12-tej w salce Urzędu Miejskiego. Termin sesji Rady ustalono na dzień 26 stycznia 2007 roku o godzinie 16-tej w sali M-GOK w Pogorzeli.
Radny Krzysztof Rybka powiedział, iż radni chcą żeby były wykazane środki na sprawy remontowo-budowlane.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugenniusz Sierszulski odpowiedział, że dzisiejszy wyjazd był zorganizowany by Państwo radni zobaczyli co jest zrobione i jakie są potrzeby.
Radny Krystian Turbański proponował wydzierżawić parter w Wiejskim Domu Kultury w Ochli,
-zapytał też ile środków finansowych wydano na remonty w gospodarce komunalnej.
Burmistrz Piotr Curyk odpowiedział, że już było ogłoszenie o wydzierżawieniu pomieszczeń w Świetlicy i nikt chętny się nie zgłosił, ponowimy ogłoszenie,
odpowiedział też, że w 2006 roku wydano na remonty w Gospodarce Komunalnej ok. 8.000,00 złotych.
Radnym wydano kalendarze na rok 2007 oraz poradniki radnego.

Na powyższym o godzinie 1520 posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:
Aniela SzydłowskaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aniela Szydłowska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional